torsdag 14 augusti 2014
Replik. Kenny Reinhold, ordförande Seko Sjöfolk, Pia Berglund, vd Redareföreningen och Christer Themnér, tf vd Sjöbefälsföreningen ger moderaterna Jessica Rosencrantz och Ingebrikt Sjövik svar på tal i en gemensam debattreplik.

Debatt. De förslag som Moderaterna och Alliansen har presenterat och de förslag som kommer att presenteras, kommer att stärka konkurrenskraften för sjöfarten och skapa mer jobb, skriver Jessica Rosencrantz (M) i en debattartikel.

Nytt försök? Gotlandsbåten ställde abrupt in sommartrafiken då färjan Västervik blev kvar i Grekland efter flera motgångar, däribland en utdragen strejk. Men mycket lutar att rederiet gör ett nytt försök 2015.

Terminalkyla. En av USA:s exporthamnar har köpt Alfa Lavals luftkylarsystem för nedkylning av naturgaskondensat.

Hamnstat. 45 handelsfartyg är för närvarande kvarhållna runtom i Paris MoU-regionen sedan de fastnat i hamnstatskontroller, medan 60 fartyg är bannlysta.
Servicefartyg. Maersk tror att behovet av AHTS- och servicefartyg för undervattensarbeten ökar stort i framtiden.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50