lördag 9 maj 2020
Kritiska röster. Många av de remissvar som inkommit till Sjöfartsverket angående avgiftshöjningarna är hårt kritiska.

Fjärrlotsning nästa. Regeringens förslag om en ändring av lotsningslagen i Finland har nu överlämnats till riksdagen.

Natofartyg. En norsk fregatt och ett tankfartyg har kolliderat utanför Bergen på norska västkusten.

Hållbarhet. Sjöfarten måste arbeta systematiskt med människocentrerad design när fartyg och fartygssystem utvecklas, framgår det av ny avhandling.
Positiv trend. Marknaden har redan svängt på råoljesidan medan produkttank släpar efter något, enligt Concordia Maritime.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50