lördag 9 maj 2020
DSM17. Årets Donsö Shipping Meet blev en succé med 260 utställare och 2.000 besökare.

Bunkring. Göteborgs hamn får en LNG-bunkringsanläggning från MAN Cryo.

Tilläggsinvesteringar. Omfattande investeringar ska göra Meyer Turku till ett av de modernaste varven i världen.

DSM17. Utställarna i mässhallen tycks vara nöjda med både det organisatoriska och besökarnas intresse.

Omgruppering. Styrelsen för Copenhagen Malmö Port har tillsatt ny vd och vice vd – båda från de egna leden.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50