lördag 9 maj 2020
Trög start. Inlandssjöfarten hittills ingen succé – nu ska Sjöfartsverket titta närmare på hur trafiken på de inre vattenvägarna ska kunna öka.

Inre vattenvägar. Regeringen vill att Sjöfartsverket analyserar vilka incitament och styrmedel som krävs för att öka andelen kust- och inlandssjöfart.

Förhandling pågår. Dålig likviditet i koncernen tvingar Viking Supply Ships förhandla med långivarna.

Nummer tre. Lundqvist Rederiernas nybyggnadsprogram har nu avancerat till leverans av den tredje aframaxenheten från Japan.

”Glädjande. ” Mer gods och fler passagerare noteras i Nynäshamns Hamn.
Uppåt. Finnlines slår rekord och koncernchef Emanuele Grimaldi höjer målsättningen.

Rekordomsättning. Fler passagerare, högre intäkter och lägre kostnader ligger bakom Tallinks resultat för 2015.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50