torsdag 21 mars 2013
Tolv ansökningar till EU. Positiva tongångar för den svenska sjöfartsnäringen vid torsdagens regeringssammanträde.

Nytt initiativ. Riksdagsledamöter vill öka både intresset och kunskapen hos politikerna och hoppas på fler nätverksmedlemmar efterhand.

Konkreta resultat. Många kom på dagens slutseminarium där man bland annat diskuterade metanolprojektet Spireth.

Kostnadsfri kraftkälla. Kapten på produkttanker fattade ett ytterst ovanligt beslut som innebar kraftigt reducerade bränslekostnader.

”Tillgång för föreningen. ” Med sin starka förankring i den affärsmässiga verksamheten väntas Sjöfartsforums nya ordförande Claes Berglund bli en stor tillgång.
Resultatlöst sökande. Efter ett stort räddningspådrag och tre timmars letande tvingades man konstatera att mannen sannolikt inte överlevt.

Med gas i tanken. Seagas skall förse Viking Lines Viking Grace med bränsle från nästa vecka.

Byggs i Polen. Väntas få ”väsentligt lägre” bränslekostnader än den nuvarande färjan tack vare sina dual fuel-motorer.

”Oroväckande. ” Står nu för nästan hälften av all världsomspännande sjöfartsrelaterad brottslighet.

Två saknas fortfarande. Knapphändiga uppgifter om allvarlig sjöolycka utanför Shandongprovinsen i Kina.
Lägger ned arbetet. Missnöje med styrelseval ger upphov till att lotsarna i Finland gått i strejk för ett dygn.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50