onsdag 2 september 2020
Arbetsmiljö. Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbets- och levnadsförhållanden ombord kan förbättras.
Webinar. Blå Tillväxt talar med politiker om hållbar återstart.
Uppsägningar. Totalt elva tjänster ska bort från Forsea. Det blev klart i början av veckan efter att förhandlingarna om arbetsbrist avslutats.

Forskning. Strategier för social hållbarhet saknas inom sjöfarten. Det visar förstudien SHIP – Social hållbarhet i praktiken.
Affär. Nu ska en produktionsanläggning för fossilfria bränslen byggas i Norrsundets hamn. Bygget är möjligt efter att Colabitoil förvärvat samtliga aktier i hamnen.
Tillbaka. Med Stena Vinga har Stena Line åter tre fartyg i trafik mellan Göteborg och Frederikshavn.

Sjösättning. Ferus Smit har döpt och sjösatt produkttankern Thun Blyth vid sin anläggning i Leer, Tyskland. Under måndagen firade Thun Tankers genom ett digitalt event.
Läggs upp. Silja Serenade är olönsam på linjen Helsingfors–Riga och ersätts av Baltic Queen.
Inre vattenvägar. Mälarpendeln är ett nytt samarbetsprojekt för att flytta över gods från land till sjö.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50