onsdag 1 november 2023
Ändring. Regeringen föreslår att handledd praktik ska kunna ersätta dagens sätt att få ut behörighet för fartygsbefäl klass VII. Svensk Sjöfart välkomnar förslaget. 
Bärgning. På onsdagsmorgonen påbörjades bärgning av TT-Lines ropax Marco Polo. Fartyget ska flyttas till Stillerydshamnen i Karlshamn, som enligt Kustbevakningen är förberedd för att ta emot haveristen.
Hamnstatistik. Efter en betydande ökning av passagerartrafiken under årets första sex månader skedde ett trendbrott under tredje kvartalet då antalet passagerare i stället minskade med drygt fem procent jämfört med samma period föregående år.

Sjösättning. Nyligen har produkttankfartyget Fure Vanguard blivit sjösatt, det nionde fartyget i Furetanks Vingaserie och det första för rederiets joint venture med Algoma Central Corporation kallat FureBear.
Omflaggning. Viking Line har beslutat att flagga om kryssningsfärjan Viking Cinderella från svensk till finsk flagg. Rederiet menar dock att det inte kommer leda till uppsägningar.
Framtidens ledare. 283 studenter på World Maritime University (WMU) i Malmö tog i helgen sin examen. IMO:s generalsekreterare Kitack Lim påtalade vid ceremonin inflytandet som studenterna kommer att ha i den maritima världen.

Olycka. Hårt väder under söndagen gjorde att den grundstötta färjan Marco Polo gled av från grundet utanför Karlshamn och började driva. Därefter fastnade fartyget på ett nytt grund. 
Olycka. Två personer i besättningen på grundstötta färjan Marco Polo i Blekinge har dömts till 50 dagsböter vardera för vårdslöshet i sjötrafik. Samtidigt har Kustbevakningen kallat in ytterligare förstärkning för att hantera utsläppet i Blekinge.
Sjösättning. Under fredagen genomfördes en sjösättning och ett dop av nybygget Spirit of Tasmania IV på finska varvet Rauma Marine Constructions.

Rapporter. Lönsamheten för de marknadsledande passagerarrederierna på Östersjön har återhämtat sig rejält under 2023.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50