lördag 9 maj 2020
Få överraskningar. Mycket känns igen i Gröna Städers rapport En hållbar sjöfart för framtiden.

Lägre rörelsekostnader. Viking Line noterar ett resultat i linje med 2017 trots minskad omsättning.

Sjunde nybygget. Åländska Lundqvist-gruppen har tagit leverans av den sjunde aframaxtankern från Japan på drygt fyra år.

Många containrar. Vid Manchester Maersks anlöp i Göteborg nyligen hanterades 4.350 containrar.
Renovering. Ombyggnation av publika områden har gjorts under dockning av Galaxy och Silja Symphony.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50