onsdag 4 december 2019
Sjöfartsprofil. Ragnar Johansson, vd för SOL och Wallenius SOL, blev Årets Sjöfartsprofil 2019.

Restvärme. Energiåtervinningen på Viking Glory tar ut det mesta från restvärmen i avgaser och kylvatten.

Isbrytning. Den 7 december träder trafikrestriktioner i delar av Bottenviken i kraft. I år visar prognoserna på att det kan bli en normal vinter där trafikrestriktioner kan gälla i stora delar av landet.

Sjömäns hälsa. 25 procent av sjömännen i en internationell studie visar tecken på depression. 17 procent visar tecken på ångest och 20 procent uppger att de nyligen har haft självmordstankar.

Byggstart. Byggnationen av det sista av åtta fartyg i Fure Vinga-serien har inletts i Kina med steel cutting.
Hamnavgifter. Då trycket ökar på hamnar att arbeta med sitt miljöavtryck krävs en mer global standard för att inte riskera snedvriden konkurrens.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50