måndag 1 oktober 2018
Stor dag. När Världssjöfartens dag firades på torsdagen delades IMO Award for Exceptional Bravery at Sea ut.

Sniffer. En sniffer är nu i bruk på Öresundsbron och ska hjälpa Transportstyrelsen att åtgärda fusk med alltför hög svavelhalt i bränslet.

Svensk flagg. Thun Venern är det tredje av sex fartyg i samma serie för rederierna inom Gothia Tanker Alliance.

Nytt försök. Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet återupptar i dag förhandlingarna om att teckna centralt kollektivavtal, på Hamnarbetarförbundets begäran.

Inget avtal. Förhandlingarna mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar resulterade inte i något avtal.

Rymdresor. Stena Freighter har sålts till rymdföretaget Blue Origin och ska i framtiden agera avfyrnings- och landningsplattform.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50