torsdag 27 september 2018
Stor dag. När Världssjöfartens dag firades på torsdagen delades IMO Award for Exceptional Bravery at Sea ut.

Svensk flagg. Thun Venern är det tredje av sex fartyg i samma serie för rederierna inom Gothia Tanker Alliance.

Sniffer. En sniffer är nu i bruk på Öresundsbron och ska hjälpa Transportstyrelsen att åtgärda fusk med alltför hög svavelhalt i bränslet.

Farliga partiklar. Kryssningsindustrin orsakar extrema luftföroreningar på populära semesterorter i Medelhavet. Santorinis luft är direkt hälsofarlig, enligt miljöorganisationen Nabu.

Stora skador. Enligt Lighthouse postdoktor Marta Gonzalez-Aregall kan hamnkonflikten i Göteborg få oåterkalleliga skador.
Ombyggd. Finlands statliga färjerederi Finferries har låtit konvertera en dieseldriven linfärja till eldrift.

Nordic-möte. I år träffades de nordiska skeppsmäklareförbunden i Helsingfors.

Minskade anslag. AF Sjöfart kommer inte längre att ge arbetssökande sjöfolk hjälp med fortbildning. Sjöbefälsföreningen är kritisk.

Blåslagen. En Stena Line-anställd hamnade i vattnet i samband med att Stena Germanica lade till på tisdagsmorgonen.
Genombrott. Internationella riktlinjer för metanol som fartygsbränsle är snart verklighet, vilket underlättar för redare som vill pröva det miljövänligare bränslealternativet.

Samarbete. Sedan årskiftet kräver flaggstater och oljebolag att personalen är utbildad för LNG-framdrift. Något som Chalmers nu försöker möta.

Fortsatt samarbete. Stena Bulk chartrar ut två MR-fartyg till statliga oljebolaget Petrobras.

Avyttrar. Stena RoRo säljer systerfartygen Stena Carrier och Stena Freighter.

#Vågrätt. På senaste branschmötet mot trakasserier handlade det om makt, härskartekniker och förändring.

SMM. I dag kör världens största sjöfartsmässa igång i Hamburg. Ladda ner vår specialutgåva som presenterar bland annat den gröna svenska sjöfarten.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50