lördag 9 maj 2020
Nytt fartyg. Prima Shipping Group köper lastfartyg som inleder trafik för Baltic Line vid årsskiftet.

Kollektivavtal. Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 genomför från och med i dag en blockad mot bland annat övertidsarbete.

Replik. Trafikanalys besvarar kritiken från Ostkusthamnar om underskattad potential för sjöfarten.

Positiva siffror. Under det tredje kvartalet ökade godshanteringen inom flera segment i Göteborgs hamn.
Gränsbevakare. Kustbevakningspersonal från olika länder som ska delta i Frontex-operationer övar i simulator i Åbo.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50