tisdag 9 augusti 2016
Nybygge. Ternsund är det första fartyget som bunkrar LNG i Rotterdams hamn.

”Stora kostnader. ” Motorvägsbron över Södertälje kanal fortfarande inte i drift, något som bekymrar sjöfartens aktörer.

Mer kapacitet. Destination Gotland och Gotlandsbåten har konkurrerat om passagerarna mellan fastlandet och Gotland denna sommar.

Behövs fler. Efter temporär överkapacitet kommer det att råda brist på LNG-tonnage, förutspår Drewry.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50