lördag 9 maj 2020
Slussar. I den nationella transportplanen för 2018-2029 finns satsningar på bland annat slussarna i Trollhättan.

Grepp om el. Är fartyg på el en kraft att räkna med? Det frågade Lighthouse när de bjöd till seminarium i ämnet. Det beror på, blev svaret.

Containertrafik. Kvarken Ports planerar att bygga containerkaj och containerhanteringsområde i Umeå.

All time high. Godsvolymerna fortsätter att öka i Skandinaviens största roro-hamn.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50