torsdag 18 juni 2015
Husrannsakan. Åklagare har inlett en förundersökning kring Sjöfartsverkets upphandling av nya helikoptrar.

Nya möjligheter. Tack vare ett nytt samarbete med P&O Ferries kan SOL Continent Lines kunder nu boka transporter även mellan Göteborg och Tilbury eller Teesport.

Inga uppsägningar. För att förenkla och effektivisera organisationen lägger Kustbevakningen ner, eller flyttar, flera stationer längs med svenska kusten.

Upp och ned. Jämfört med förra årets första kvartal har godshanteringen ökat i hamnarna. Däremot pekar kurvan nedåt om man jämför med de tre närmast föregående kvartalen.
Nyförvärv. Martta VG är det senaste tillskottet i Meriaura-flottan.

”Stor utvecklingspotential. ” Statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation satsar 25 miljoner kronor på att modernisera fyra hamnar längs Norrlandskusten.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50