tisdag 20 maj 2014
Nya siffror. Mellan åren 2007 och 2012 har antalet sjöfartsföretag blivit fler, samtidigt har de anställda blivit färre och omsättningen minskat.

Göteverkskrisen. Uppsägningar ett faktum, förhandlingar pågår.

Full rulle. Sedan två månader tillbaka är Silja Festival hotellfartyg för hundratals byggnadsarbetare. Fartyget har upprustats för över 26 miljoner och heter numera Delta Spirit Lodge.

Tredje omgången. Finländska rederier har nu en ny möjlighet att söka statligt stöd för att lätta bördan inför omställningen inför 2015.

Planen fortskrider. DFDS håller nu på att installera skrubber på ett åttonde fartyg – Britannia Seaways som trafikerar på Nordsjön.
In och ut. I slutet av 2013 köpte Stena RoRo ett ropax-fartyg från vietnamesiska Vinashin – nu chartras fartyget under namnet Stena Egeria ut för trafik mellan Kina och Sydkorea.

Svårt segment. Roro-sjöfarten har en framtid, men dess betydelse minskar i norra Europa, konstaterades det på Sjöfartens dag i Mariehamn.

Svavel. Oron ökar nu bland världens rederier om hur de kommande svavelreglerna egentligen kommer att efterlevas och kontrolleras – snart möts de i Köpenhamn.

Vinstlyft. Förutom att koncernen ökade sitt resultat för 2013 jämfört med året innan stärkte man också siffrorna för såväl intäkter som rörelseresultat.
Ledningsskifte. Förre riksbankschefen Urban Bäckström blir ny styrelseordförande för både Rederi AB Gotland och Destination Gotland.

Alternativ. Finnlines har gjort sitt val inför 2015, i vart fall för delar av flottan.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50