lördag 9 maj 2020
Premiär. Ternsund bunkrade på lördagen LNG utanför Göteborg, vilket sannolikt är första gången som LNG-bunkring görs från fartyg till fartyg ute till sjöss.

Miljöincitament. Ternsund är det första fartyget som erhåller maximal rabatt på hamntaxan i Göteborg.

Oroligt. Hanjin-konkursen skapar förseningar och oro på marknaden. Enligt den svenske agenten är det ”en tuff situation”.

Konsekvenser. I Göteborgs Hamn blir containers från Hanjin stående i väntan på beslut.

”Mycket fullbokat. ” Ny hotelldel med 14 dubbelrum ska tillgodose det ökade trycket från alla kursdeltagare som ska uppdatera sig inför STCW Manila-förändringarna.

Slås ihop. Wallenius och Wilhelmsen flyttar över fartyg och aktier i nytt börsnoterat bolag.

Ny order. Meyer Turku får åter en stor beställning från Carnival.

Skifte. DFDS tar över trafiken mellan Paldiski i Estland och Hangö i Finland.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50