lördag 9 maj 2020
Koordinerar. Svensk Sjöfarts tidigare vd har utsetts till nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart på Trafikverket.

Varsel. Höstens och vinterns resultatlösa förhandlingar har nu lett fram till att Hamnarbetarförbundet varslar om stridsåtgärder i tio hamnar.

På grund. Bulkfartyget Rix Emerald gick på tisdagsmorgonen på grund strax utanför hamnen i Landskrona.

Systematiserar. Arbetet mot kränkningar inom sjöfarten blir nu föremål för en akademisk kartläggning utförd av forskare på Linnéuniversitetet.

Nybygge. Om intentionen att beställa en ny färja för linjen Umeå–Vasa förverkligas blir det den första nybyggda färjan som konstrueras enkom för denna trafik.
Vill ha alla. Ted Bågfeldt, prefekt för sjöfartsinstitutionen på Linnéuniversitetet, förväntar sig total uppslutning av förstaårsstudenter på insitutionens första heldagsseminarium mot mobbning.

DPP. Navix utökar sin flotta av tankfartyg för smutsiga petroleumprodukter genom att ta över kommersiellt ansvar för Bit Viking.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50