lördag 9 maj 2020
Sjöfarten i budgeten. Tonnageskatten och pengar till id-kontrollerna hör till glädjeämnena i 2017 års budgetproposition. Däremot blir det ingen anslagsfinansierad isbrytning.

Hamnen växer. Om tio år ska den nya terminalen i Arendal stå klar, nu ska marknaden studeras för vilken hamnverksamhet som kan bli aktuell.

Utbildning. Antalet övergrepp på Tallink Siljas färjor ska minskas genom utbildningsinsatser.

”Viktig satsning. ” Förutom en ny roro- och containerhamn ska även en logistik- och företagspark byggas på Norviksudden norr om Nynäshamn.

”Engagerad. ” Gästades av prins Daniel som följt företaget sedan dess koncernchef David Kristensson utsågs till en av entreprenörerna i Prins Daniels Fellowship.

Ledarskapspris. WISTA Sweden avslöjar vinnaren till WISTA Swedens Kompassros 2016 på Världssjöfartens dag i Norrköping den 29 september.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50