onsdag 10 mars 2021
Beräkning. Varje år skulle 165.000 lastbilar kunna ersättas med sjöfart, vilket skulle halvera koldioxidutsläppen för samma mängd gods. Det menar Sjöfartsverket.
Kulturfartyg. Under måndagen kom Barken Viking tillbaka till Göteborg efter varvsbesöket i Falkenberg. Nu ska fartygets rigg monteras tillbaka före återkomsten till Lilla Bommen.
Professur. Vi ställde några frågor till Mikael Lind, som i onsdags installerades som adjungerad professor i Maritim informatik vid Chalmers.

Jämställdhet. Under en femårsperiod har Stena Line lyckats öka andelen kvinnliga chefer med 42 procent. Nu siktar de mot att 30 procent av bolagets ledare ska vara kvinnor nästa år.
Arbetsmiljö. Vågrätt – branschsamarbetet för en sjöfart fri från diskriminering och kränkande särbehandling – går vidare, nu med Seko sjöfolk som sammankallande part.

Projekt. Datainsamling för artificiell intelligens kan minska färjors energiförbrukning.
Bränsle. Alfa Laval kommer inom kort att börja testa två nya typer av marint bränsle, biobränslen och metanol, vid sitt test- och utbildningscenter i Danmark.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50