onsdag 8 januari 2020
Spänt läge. Läget för sjöfart som trafikerar Omanbukten, Hormuzsundet och Persiska viken är osäkert i spåren av USA:s och Irans attacker. Storbritannien har återupptagit obligatorisk militär eskort av brittiskflaggade fartyg i området.

Nya kundupplevelser. I de beställda ropax-fartygen av Superstar-klass fokuserar Finnlines i högre grad än tidigare på passagerarkomfort.

Helsingborgs hamn. Containertrafiken ökar i världen och även i Helsingborgs hamn, 2019 såg man en ökning av nästan elva procent av hanterat gods.

Flyttar hem. SCA bildar ett nytt bolag, SCA Shipping AB, vilket innebär en flytt av rederiverksamheten från Isle of Man till Sverige. ”Vi flyttar dit det är mest gynnsamt”, säger SCA.

Leverans. Dagen före nyårsafton överlät det kinesiska varvet GSI bil- och passagerarfärjan Thjelvar till Gotlandsbolaget.
Vinnare. Aurora Botnia blev det segrande förslaget i namntävlingen för Wasalines nybygge.

Vill utveckla. Wisby Tankers vill behålla sina svenska ombordanställda och utveckla den svenska sjöfarten. Därför flaggar rederiet in två av sina fartyg som går i global trafik.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50