onsdag 9 mars 2022
Uppmaning. Nu uppmanar Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar regeringen att fatta beslut om hur ryska fartyg ska hanteras i Sveriges hamnar. 
Bojkott. EU-parlamentet har röstat för ett svenskt förslag om att stänga ute ryska fartyg från europeiska hamnar. Nu är det upp till ministerrådet att ta ställning.
Miljöteknik. Som första fartyg någonsin har bunkerfartyget Vingaren fått sin ombordinstallation för avgasrening godkänd enligt Marpol Annex VI:s ”Equivalent”-regler.

Utbildning. Under den Internationella kvinnodagen lanserar IMO sitt nya utbildningsprogram för kvinnor inom sjöfarten, Maritime SheEO Leadership Accelerator Program 2022.
Premiär. Den 18 februari gick premiärturen för sjötransporterna av bergsmassor från tunnelbanebygget i Stockholm.
Nybygge. Det tyska rederiet TT-Line fick under måndagen leverans av sitt nybygge Nils Holgersson. Det är rederiets första av två så kallade Green Ship, med LNG-drift.

Ökade volymer. Resultatet för Helsingborgs Hamn förbättrades med fyra miljoner och landade på 69 miljoner kronor förra året jämfört med året innan.
Olycksutredning. Brister i säkerhetsrutinerna låg bakom en tragisk olycka utanför Landsort förra våren då en matros kvävdes till döds i fartygets lastrum. Det konstaterar Haverikommissionen i sin slutrapport.
Rysk olja. Neste ersätter största delen av sin råoljeimport från Ryssland med andra kvaliteter av råolja.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50