lördag 9 maj 2020
Lansering. Den nya onlineutbildningen för likabehandling inom sjöfarten är kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Mycket LNG. Den svenska orderlistan är uppe i 43 fartyg, hälften av dem får LNG-drift eller förbereds för LNG eller metanol.

Ship to ship. Bunkerfartyget Coralius kommer att befraktas av Skangas och är specialkonstruerat för bland annat LNG-bunkring från fartyg till fartyg.

Positivt. Slutsatsen av Trafikanalys rapport är att införandet av ett NECA i Östersjön och Nordsjön överlag är positivt.

Bruttoökning. Större fartyg är trenden i Uddevalla hamn, där bruttotonnaget ökade med 34 procent 2016.
Frestande? Redare som funderar på tonnageskatt och svensk flagg får ny vägledning på Svensk Sjöfarts hemsida.

Rekordår. Svenska Skeppshypotek uppvisar rekordstarka finansiella siffror på nästan varenda rad för helåret 2016.

Säkrar vintersjöfarten. Finländska Arctia rapporterar positivt resultat för 2016, året då bolaget blev först i världen med en LNG-driven isbrytare.

Grön teknologi. Langh Techs closed loop skrubberprocess har vunnit pris på Green Ship Technology-konferens i Köpenhamn.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50