torsdag 30 januari 2014
Utmärkt. Sirius tankfartyg Olympus får grön utmärkelse i Europas största hamn.

Besparingsprogram. Den globala finska koncernen räknar med att säga upp 1.000 personer trots ett bra 2013.

Europahandeln upp. Under 2013 ökade rorotrafiken över Göteborgs hamn medan färre container skeppades.

Positiva siffror. De totala godsvolymerna i Malmö och Köpenhamn ökade med 2,3 procent förra året – bäst gick torrbulk och roro.

Gemensam satsning. Region Gotland och Copenhagen Malmö Port har skrivit på en avsiktsförklaring om en ny kaj som beräknas vara färdig 2018.
Nystajlad Askunge. Efter varvsbesök i Landskrona är Viking Cinderella tillbaka i Stockholm med uppiffad exteriör och nya restauranger.

Bakom galler. En domstol i Kenya har dömt 24 somaliska medborgare till fängelse för pirateri och kapning av ett fartyg.

Säkrare i Somalia. Sedan rekordåret 2010 har antalet inrapporterade piratattacker världen över minskat med hela 41 procent.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50