onsdag 20 april 2022
Oljeutsläpp. En överbunkring i Göteborgs södra skärgård i onsdags i förra veckan har orsakat ett oljeutsläpp som fortsätter att skapa problem i skärgården. Nu har Kustbevakningen skalat upp saneringsinsatsen. 
Företagsköp. Marinföretaget Öckeröborgen utökar sin varvsverksamhet genom att förvärva samtliga aktier i Swede Ship Marine.

Förslag. Nu presenterar Sjöfartsverket sitt svar på hur regeringens tillskott om 300 miljoner kronor för 2023 och 2024 ska användas. Farledsavgifterna föreslås sänkas med 23 procent och miljöincitamentet för rederierna ska stärkas under de kommande två åren.

Studie. Istället för att prioritera energieffektiva och hållbara sjötransporter ligger fokus ofta på att tillgodose kommersiella intressen vid planeringen av fartygsrutter. Det visar forskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Nybyggen. Polska skeppsbyggaren Remontowa Shiprepair Yard S.A har lagt en stororder hos svenska ABB på teknik till tre stora bil- och passagerarfärjor som ska trafikera för Unity Line och Polferries på Östersjön.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50