lördag 9 maj 2020
”Transparent”. De renaste fartygen får 90 procents rabatt på farledsavgifterna i Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell, där även en passageraravgift föreslås.

Oklarheter. En rad oklarheter i rapportering och rutiner vid lotsning och bogsering låg bakom kollisionen mellan Asian Breeze och Bonden.

”Hjälper gärna till”. Viking Line stödjer miljöarbetet på Östersjön genom att donera pengar från försäljning av taxfreepåsar.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50