lördag 9 maj 2020
”Helt förundrade”. Stort antal svenskar tilläggsbeskattade efter att ha arbetat på norska supplyfartyg. Ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ökar flottan. Svenska Orient Liniens affärsverksamhet och ambition växer när rederiet tar in tre roro-fartyg.

Svagare. Stena AB visar upp ett sämre resultat för de nio första månaderna jämfört med samma period förra året.

Syster. De båda pendelfärjorna Älveli och Älvfrida kan få en syster som hjälper till med trafiken i Göteborgs hamn.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50