torsdag 27 november 2014
Inte bestämt flagg. Fyra pråmskyttlar ska binda ihop hamnarna i CMP och göra trafiken över sundet mer hållbar. CMP är rederiets ansikte utåt och finansiär.

Avslutas snart. Tio intressenter finns kvar i kampen om att köpa Damen Götaverkens dockor och kranar – ingen vill dock ha kvar dem i Göteborg.

Start nästa vecka. En auktionsfirma har fått i uppdrag att sälja alla inventarier på varvsområdet i Göteborg via internetauktion.

Polarisbrytare. Finland siktar på att ersätta konventionella isbrytare med multifunktionella isbrytare som kan operera i polarområdena när de inte behövs i Östersjön.
Mer el. Istället för att dumpa överskottsvärme från huvudmaskinerna på Viking Grace omvandlas den till elenergi med hjälp av patenterad svensk miljöteknik.

80 medlemsföretag. Stena Bulk blir första svenska rederiet att ansluta sig till World Ocean Council som verkar för hållbart användande av världshaven.

Inför seca. DNV-GL har gett ut nya riktlinjer för hur kontrollerade bränslebyten ska göras. Klassningssällskapet har också en mjukvara som hjälper besättningen att göra rätt.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50