lördag 9 maj 2020
Kursförändring. Chalmersutbildningen Sjöfart och Logistik byter namn till Internationell Logistik. Förhoppningen var att fler skulle söka sig till utbildningen och det ser ut att stämma.

Går bättre. Sjöfartsverket visar upp ett positivt resultat på 45 miljoner kronor för 2018. En effekt av de höjda avgifterna.

Effektivare transporter. Godshanteringen i Göteborgs containerterminal har effektiviserats och digitaliserats.

Skräpplockning. Concordia Maritime vill öka medvetenheten om problemet med nedskräpning av haven. I helgen samlade företaget ihop ett stort antal frivilliga som hjälptes åt att städa i Göteborgs skärgård.

Visbyeffekt. Den nya kryssningskajen i Visby ligger bakom CMP:s positiva resultat för 2018.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50