tisdag 23 maj 2017
Dop. Sirius och Anthony Veders LNG-bunkerfartyg har nu officiellt döpts till Coralius vid varvets utrustningskaj i Papenburg.

Veteran. Ny är det klart vilka åtta kulturhistoriskt värdefulla fartyg som får dela på Sjöhistoriskas stödmiljon.

Omorganiserar. Kustbevakningens ledningsstruktur förändras. Inom ett år läggs ledningscentralen i Stockholm ned.

Femårsjubilar. Skånebaserade Marinspect har just öppnat en servicestation i Nederländerna.

Brottsbekämpare. Skeppsmäklareföreningen inleder samarbete med Tullverket för att bekämpa tullbrottslighet.
Ny hamnchef. Norrköpings hamns vd går i pension och ersätts av Henrik Åkerström.

I hamn. Sarf och Sjöbefälsföreningen har kommit överens om ett nytt treårigt kollektivavtal.

Färre fartyg. Antalet fartyg under svensk flagg minskade under 2016, visar statistik från Trafa.

Ny tillsyn. Snart börjar de nya funktionsbaserade reglerna för nationell sjöfart gälla.

Nyutsedd. CMP:s vd Johan Röstin går över till HH Ferries och blir färjerederiets nya vd.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50