onsdag 29 september 2021
Orderläget. Svenska rederier och rederier med svenska delägare har nybyggen i order för tiotals miljarder kronor.
Behörigheter. I morgon torsdag löper den förlängda giltighetstiden ut för de behörigheter och certifikat som regeringen förlängde på grund av pandemin. Trots ett ökat tryck på utbildningsanordnarna menar de att läget är under kontroll.
Mer kapacitet. Genom att introducera två stora E-Flexer-färjor på Östersjön kan Stena Line utöka kapaciteten på två av sina färjelinjer på Östersjön.

Initiativ. Behovet av bioråvara för att ersätta fossila bränslen inom industri och transporter når sin topp 2030 för att sedan minska och skapa utrymme för användning inom till exempel sjöfart.
Olycka. För snart två år sedan skadades en hamnarbetare i Ystad i samband med förtöjningen av en av färja. Nu har Ystad hamn och logistik AB dömts att betala böter på 200.000 kronor eftersom det fanns brister i hamnens säkerhetsinstruktioner.

Studie. Miljönyttan av att flytta gods från väg till sjö är oklar, menar Naturvårdsverket i en ny rapport.
Utökar. I oktober kommer Wallenius Sol att utöka sin trafik i Bottenviken med ett anlöp per vecka i Skelleftehamn, initialt med fartygen Fionia Sea och Jutlandia Sea. Det är första gången på 15 år som hamnen får en feederservice.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50