lördag 9 maj 2020
Ödesfråga. Om Vänersjöfarten ska överleva måste nya slussar byggas i Trollhättan, det visar en ny studie från Trafikverket.

Följder. Enligt Johan Källsson skulle Erik Thun AB överleva om Vänersjöfarten dör, men det får konsekvenser för regionen.

Inget värstascenario. Den tidigare aviserade höjningen av farledsavgifterna föreslås bli lägre än befarat – ska nu ut på remiss.

Milstolpe. Med en symbolisk förtöjning av stad och hamn i en pollare invigde Stockholms Hamn den nya Värtaterminalen idag.

LNG i tankarna. Furetanks Fure West har bunkrat LNG för första gången.
Handel. Om EU lyckas enas om CETA-avtalet i morgon kan Göteborgs hamn räkna med mer trafik till Kanada.

Polarkod. När IMO antar sin Polar Code krävs specialutbildning för bryggbefäl i arktiska farvatten.

Sjönöd. Kustbevakningen genomförde på söndagen en räddningsinsats utanför ön Lesbos.

Vinnare. Terntank har uppmärksammats för sina LNG-drivna tankfartyg på konferens i Rotterdam.

Förlänger. SCA Logistics nya hyresavtal i Rotterdams hamn inkluderar även en expansion på ytterligare tre hektar.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50