onsdag 10 november 2021
Sjösättning. Proman Stena Bulks metanoldrivna nybygge Stena Pro Patria har blivit sjösatt vid det kinesiska varvet Guangzhou Shipyard International (GSI).
Nybygge. Scandlines har beställt en färja för linjen Rödby–Puttgarden som kan opereras emissionsfritt.
Affär. Efter 15 år i tjänst inom Siriuskoncernen har fartyget Marinus sålts.

Prisad. Donsötank har tagit hem det prestigefulla priset Tanker of the Year, det för sitt elektriska hybridtankfartyg Prospero som snart är färdig för leverans.
Muddring. I tisdags invigde Sjöfartsverket den nya farleden till Hargs hamn i Uppland. Därmed kan hamnen nu fördubbla sin kapacitet.
Prisad. Karin Orsel, vd för MF Shipping Group och Thun Tankers, får Seatrades Diversity & Equality Award.

Överens. Försvarsmakten och Svensk Sjöfart har undertecknat en avsiktsförklaring gällande karriärväxling. Den är ett första steg för parterna att tillsammans arbeta vidare för att säkra tillgången till kompetent sjöpersonal.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50