onsdag 18 november 2020
Lotsutredningen. Det blir inga förändringar av föreskrifterna för lotsplikt till årsskiftet. Mängden remissvar gör att Transportstyrelsens arbete drar ut på tiden.
Forskning. IMO bör stödja sjöfartsindustrins förslag om en forskningsfond på fem miljarder kronor om året, annars riskeras sjöfartens arbete med att uppnå klimatmålen. Det menar den internationella redarföreningen ICS i en ny rapport.
Muddring. Sprängnings- och muddringsarbeten i farleden till Hargs hamn utanför Uppsala har inletts. I och med arbetena kommer fartygens maximala djupgående att öka med 2,5 meter jämfört med i dag och dessutom fördubblas lastkapaciteten.

Nybygge. Wallenius Wilhelmsen Ocean har tagit leverans av det tredje fartyget i Hero-serien, Tannhauser.
Utökar. Inför 2021 utökar Wallenius SOL sin trafik på linjen från Zeebrugge till Vasa genom ett anlöp i Travemünde.

Nyförvärv. Tarbit Shipping har tillfört flottan ett systerfartyg till Bitfjord.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50