lördag 9 maj 2020
Ny avgiftsmodell. Trafikanalys får i uppdrag av regeringen att analysera de nya farledsavgifterna.

Efterlängtat besked. I dag kom miljödomen om Malmporten – Luleå hamn får anlägga djuphamn och bygga nya kajer.

Tidsbegränsat. Skärgårdsbolagets trafik för Waxholmsbolaget tas över av Rederi AB Faludden med tidsbegränsat kontrakt.

Räddad. Sannolikt tack vare överstyrmans snabba agerande kunde livet räddas på en person som fallit överbord från ett finländskt lastfartyg.
Mindre utsläpp. Helcom Maritime prisas för sitt arbete med att minska utsläppen från sjöfarten på Östersjön.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50