lördag 9 maj 2020
Leverans. BTÖ har tagit leverans av sin nya bogserbåt. Namnet är klart men flaggan hänger i luften.

Stopp i EU. Regeringens förslag till svensk tonnageskatt har fastnat i EU-kommissionens kvarnar.

Debatt: Tonnageskatten har inte seglat genom EU-kommissionen som förväntat och det är regeringens fel, skriver trafikutskottets och Moderaternas Boriana Åberg.

Mycket kvar. Regeringen visar intresse men Sjöbefälsföreningen undrar hur det är med viljan egentligen.
”Bra samarbete. ” Senaste nybygget i serien för TUI Cruises levererat från Meyer Turku-varvet tio dagar före utsatt tid.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50