torsdag 14 januari 2016
Hej då. Transpine och Transwood lämnar Transatlantic för vad det verkar turkiska ägare.

Potential. Sjöfarten var högt på agendan när framtida transporter diskuterades på Transportforum i Linköping.

Positiv trend. Under månaderna juli till september 2015 hanterades den största mängden gods på tre år.

Sålda. Tre roro-fartyg har kring senaste årsskifte lämnat Eckerö Shippings flotta.
Lägsta sedan 2010. Ingen person omkom inom svensk yrkessjöfart förra året, enligt rapport från Transportstyrelsen.

Ändrade planer. Tullverkets tänkta anslutning till rapporteringsportalen Maritime Single Window skjuts upp.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50