tisdag 18 april 2017
Tidsbegränsat. Skärgårdsbolagets trafik för Waxholmsbolaget tas över av Rederi AB Faludden med tidsbegränsat kontrakt.

Efterlängtat besked. I dag kom miljödomen om Malmporten – Luleå hamn får anlägga djuphamn och bygga nya kajer.

Ny avgiftsmodell. Trafikanalys får i uppdrag av regeringen att analysera de nya farledsavgifterna.

Räddad. Sannolikt tack vare överstyrmans snabba agerande kunde livet räddas på en person som fallit överbord från ett finländskt lastfartyg.

Mindre utsläpp. Helcom Maritime prisas för sitt arbete med att minska utsläppen från sjöfarten på Östersjön.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50