torsdag 10 december 2015
Problem. Nya krav på ID-kontroller kan förorsaka stora problem på färjeleden Helsingborg–Helsingör.

Ny prövning. Beslutet om upphandlingen av skärgårdstrafiken i Stockholm har överklagats. En direktupphandling görs efter nyår för att trygga trafiken tills vidare.

Fartyg och flyg. Gränsövervakningen kommer främst ske i Öresundsregionen och syftar till att upptäcka båtar som transporterar migranter till Sverige.

Tufft läge. Arbetslösheten stiger samtidigt som det är svårare än på många år att få tag i rätt folk enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos.

Osäkra prognoser. Samtidigt som Sjöfartsverket förbereder sig för en isvinter undersöker de hur isbrytarflottan ska se ut i framtiden.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50