torsdag 9 april 2015
”Mycket nöjda. ” Tar leverans av sin första IMOIIMAX-tanker, som i likhet med nio systerfartyg ska gå i trafik för Stena Weco.

Hur är läget inför Swedish Maritime Day? Anna Risfelt Hammargren från medarrangerande Sjöfartsforum om ministerbesök, rekordmånga utställare och ett helt nytt innovationspris.

Hotellfartyg. Ett bolag i samma sfär som SweOffshore är ny ägare till Regina Baltica som har sålts av Tallink.

Ny hamn. Från början av maj börjar TransAtlantic anlöpa Härnösand med containerfartyg.

Färre fartyg i år. Nu är kryssningssäsongen officiellt igång i Göteborg sedan AIDAcara anlänt till Göteborg under torsdagen.
”Väldigt effektiva. ” På torsdagens regeringssammanträde beslutade man att ge Trafikverket i uppdrag att undersöka i vilka hamnar alkobommarna kan placeras.

Hamnen utvidgas. Ett nytt konsortium med både privata och offentliga aktörer vill etablera ett specialbyggt återvinningsområde i Fredrikshamn.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50