lördag 9 maj 2020
Ny prismodell. Många rederier drabbas hårt när Stockholms Hamnar nästa år inför sin nya prismodell för hamn- och skärgårdstrafiken.

Potential. Roro är en stark sektor i Norden där containeriseringsnivån inom styckegodstrafiken är lägre än på många andra håll.

Rundat regelverket? ACL utreds för brott efter att de skrotat två svenskflaggade fartyg i indiska Alang.

Byter ägare. Leftinger & Johansson köper tillsammans med vd:n Gunnar Jansson CA Clase Invest AB.

Driver på. ICS, som representerar 80 procent av världshandelsflottan, vill se en snabbare takt i ratificeringen av bland annat Hongkong-konventionen.
Sanktioner. Vid en interpellationsdebatt framkom det att regeringen inom kort kommer med ett förslag på miljösanktionsavgifter för överträdelser av svaveldirektivet.

Replik. Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar, svarar på hamnfyrans ordförande Peter Annerbacks debattinlägg.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50