tisdag 24 februari 2015
”Man är otroligt utsatt. ” Över hälften av Sveriges sjöfartsstudenter som svarat på vår enkät har någon gång utsatts för trakasserier – men få vill eller vågar anmäla.

Skuldbelade sig själv. Med bara två veckor kvar på praktiken utsattes Sara för sexuella trakasserier från sin överstyrman.

”Anmälan inget hinder. ” Den svenska sjöfartsbranschen har gått samman och skapat en handlingsplan för att kämpa mot trakasserier till sjöss.

Lobba för inre vattenvägar. Erik Thun AB, Ahlmark Lines och VT-Group bildar nytt joint venture-bolag för trafik på de inre vattenvägarna.

Två köpare. Ett avtal om försäljning av de två dockorna är ”i princip” färdigt för att skrivas under, samtidigt som kajkranarna går under klubban på torsdag.

Ingen kyla. Åtminstone inte än ser det ut att bli någon större isutbredning i norr, men statistiskt är isutbredningen maximal först om en knapp månad.

Uthyrd. Finnsailor är numera Sailor och har fått estnisk flagg.

”Stärkt marknad. ” Concordia Maritime gör en ökad vinst för helåret 2014 före skatt, men då ingår också försäljningen av andelar i ett joint venture-bolag,

Kallar till samråd. Göteborgs Hamn planerar för en stor energihamn på Risholmen som ska stå klar 2030.
32 medlemmar. Scandlines har anslutit sig till Trident Alliance – en rederiallians som arbetar för en förstärkning av svavelreglerna.

Prispress. De passagerarrelaterade intäkterna minskar men fraktintäkterna ökar, meddelar Viking Line i sin bokslutskommuniké.

Drönarfartyg. DNV-GL:s Hans Anton Tvete och Transatlantics vd Helène Mellquist talade på Sjölogs seminarium på Lindholmen Science Park igår.

Kommer igen. Mats Olsson, vd för Karlshamns Hamn AB, säger att hamnen nu lämnar lågkonjunkturen bakom sig och ser fram emot ett bra år.

Aktiv. Redaren Hans Langh har bland annat tagit initiativet till att utveckla den skrubber som DeltaLangh nu marknadsför och säljer.

Bärgad. Ett mindre utsläpp av diesel skedde i samband med att en bogserbåt sjönk i Sölvesborgs hamn.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50