lördag 9 maj 2020
Djupare. En ny analys av Trafikverket visar på stor nytta för en fördjupning av farlederna i Göteborgs hamn.

Snabbare. Viking FSTR är Viking Lines snabbaste alternativ i trafiken på Finska viken.

Mer kapacitet. Finnlines förlänger roro-fartyg för att trygga kapaciteten i framtiden.

Större. Baltivia ersätts av nyförvärvet Cracovia i trafiken mellan Ystad och Polen.

Vinnare. Stena Bulk får pris för ökad energieffektivitet på kongress i Aten.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50