onsdag 19 augusti 2020
Vraksanering. Olja i vraket efter roro-fartyget Finnbirch som förliste 2006, har under åratal varit ett stort miljöhot i Östersjön. Under onsdagen påbörjades arbetet med att få upp den sista oljan.
Stereotyp bild. Har du provat att bildgoogla ”kvinnlig sjöman”? Ett fotoprojekt som drar igång under hösten ska förändra den stereotypa bilden av sjömän.
Container. Rederierna Cosco och CMA CGM har under sommaren startat nya containerlinjer som kopplar ihop Sverige med kontinenten och resten av världen.

Halvårsrapport. Göteborgs hamn meddelar att godsvolymerna ökar i flera segment, coronapandemin till trots.
Ökad konsumtion. Starkare delårsresultat för Concordia Maritime trots volatil marknad med både höga och fallande rater.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50