lördag 9 maj 2020

Strategisk hamn. Genom breddning och fördjupade farleder skulle kapaciteten i Luleå hamn öka betydligt och malmbanan till Narvik kunna avlastas.

Konflikt. En lösning på hamnkonflikten i Göteborg kan vara nära när Medlingsinstitutet nu kopplas in.

Konflikt. Hamnarbetarförbundet vid containerterminalen i Göteborg hotar att gå ut i strejk i dag.
Kvartalsrapport. Fortsatta förluster för Viking Supply Ships-koncernen, som meddelar att kvarvarande verksamhet i Transatlantic ska avvecklas.

Fortsatt debatt. Ostkusthamnar i samverkan besvarar repliken från Trafikanalys i debatten om sjöfartens potential att avlasta landinfrastrukturen.

Replik. Trafikanalys besvarar kritiken från Ostkusthamnar om underskattad potential för sjöfarten.

Gränsbevakare. Kustbevakningspersonal från olika länder som ska delta i Frontex-operationer övar i simulator i Åbo.

Frihandel. Från årsskiftet kan det bli enklare och billigare att skeppa varor till och från Kanada.

Ny maxnivå. Konkurrensneutralitet hägrar med beslut på MEPC70 om global reducering av svavelutsläpp från år 2020.

”Dubbel bokföring. ” Torrlastaren Lavinia kvarhållen i danska Kolding på grund av felaktiga löneutbetalningar. Har nu fått lämna hamnen men är under fortsatt granskning.

”Ett erkännande. ” Ska frakta flytande naturgas från Risavika med nybygget Coralius till LNG-drivna supplyfartyg som går i trafik på Nordsjön för Statoil.

Konkurrens. Trots att rekordmånga åkte till Gotland i somras så ser framtiden osäker ut för Gotlandsbåten.

”Beklagar. ” Byte av terminaloperativsystem hos APM Terminals skapar förseningar och problem för åkerier och transportförmedlare.

”Bekymmersamt. ” Minskat söktryck till sjöfartsutbildningarna på Chalmers och i Kalmar oroar prefekterna på skolorna, som nu vill locka till sig ungdomarna på nya sätt.

Ökade kostnader. I ett värstascenario kan avgifterna komma att höjas med upp till 13,5 procent. Samtidigt skjuts införandet av den nya modellen upp till 2018.

Fler projekt. Sjöfartshögskolan vill bli ännu starkare på området för isbrytning och isoperationer och fördjupar samarbetet med tre externa parter.
Debatt. Sjöfartsnäringen är strategiskt viktig för Sverige och den behöver en samlad strategi och ett näringsklimat i världsklass för att locka till nya investeringar, skriver Hans Rothenberg (M) och Boriana Åberg (M) i en replik.

”Varnande exempel”. I ett debattinlägg anser två riksdagsledamöter att tonnageskatten är ett ”ett varnande exempel på hur illa borgerligheten kan fungera i regeringsställning”.

”Känns jättebra. ” Med acklamation sade riksdagen på onsdagen ja till införandet av ett svenskt tonnageskattesystem.

Miljonbelopp. Positiva reaktioner från HH Ferries på svenska regeringens löfte om att ersätta transportörer för kostnader i samband med id-kontroller.

Vilka är förväntningarna? Berit Blomqvist på Sveriges Skeppsmäklareförening berättar om Sjöfartens Entreprenörsdag.

”Klart intressant”. Alfons Håkans berömmer den svenska sjöfartspolitiken och synar noga möjligheten att registrera två isbrytande offshorefartyg i Sverige.

Kom ihåg krigsseglarna. På lördag klockan 11:30 startar festen kring och återinvigningen av Krigsseglarmonumentet vid Lilla Bommen i Göteborg.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50