tisdag 27 januari 2015
Ny kampanj. Inför utredningen om tonnageskatt om två veckor överlämnades på fredagen ”Blå skatt”-initiativet till infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Nationella varianter. Tonnageskatt – eller blå skatt – initierades av EU för att minska risken för flykt till bekvämlighetsflagg.

Miljardinvesteringar. Gävle kommun vill sälja stora delar av Gävle hamn till en extern investerare för att möta framtiden.

Kinesisk nationalism. Överkapacitet inom hela sjöfartsmarknaden och förändrade maktbalanser gör att branschen ser på framtiden med försiktig optimism.

Hur går det för ditt företag? Entreprenören och färgföretags-vd:n Anders Elonsson om en banbrytande färg, entreprenörssamarbeten och kackerlackor.
Stena och bilar ökar. Antalet passagerare och bilar ökade tydligt i Göteborgs hamn under 2014. Containerantalet och och oljan minskade däremot något.

Ingen misstänkt. Olja läckte under söndagen ut och spred sig i Skarvikshamnen i Göteborg.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50