lördag 9 maj 2020
Till IMO. Helcoms och nordsjöländernas förslag om NECA tas upp av MEPC i höst.

Expedition nr 18. Ett stort antal forskare ska i sex veckor ta prover i Arktiska oceanen och kring Nordpolen.

Slutpunkt. De tre besättningsmän som i 26 år levt med misstankar om mordbrand och försäkringsbedrägeri frikänns.

”Stora kostnader. ” Motorvägsbron över Södertälje kanal fortfarande inte i drift, något som bekymrar sjöfartens aktörer.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50