torsdag 11 december 2014
”Nytt affärsområde. ” I ett första skede blir inlandssjöfarten möjlig på Göta älv, Vänern och Mälaren. I framtiden kan dock fler vattenområden bli aktuella.

Drev mot grund. När bogserbåten som skulle bistå bulkfartyget Andrey Osipov fick en tamp i ena propellern blev situationen kritisk.

LNG. Tallink väljer LNG som bränsle på sitt färjenybygge för Finska viken.

Sista rycket? Inventarierna från Götaverken går under klubban och dockorna är på väg att säljas – trots det vägrar konsortiet som länge velat ta över varvet att ge upp.

Byter flagg. Efter 25 år av trafik över Ålands hav flyttas ropax-färjan Sea Wind till Finska viken av sin estniska ägare Tallink.
Expansion. En ny terminal för omlastning av sågade trävaror från hela landet väntas bidra till ökade volymer av skogsprodukter i Göteborgs Hamn.

3. 400 har dött. ICS har tagit fram en ”handbok” för hur fartyg ska agera och förbereda sig för stora räddningsoperationer av flyktingar till havs.

Nummer fyra. Nätverket av LNG-terminaler längs Finlands kust konkretiseras, Fredrikshamn fjärde projektet som beviljas stöd i höst.

Milstolpe. Under onsdagen steg Viking Lines tvåhundramiljonte passagerare ombord i Helsingfors.
Generationsväxling. Det expansiva norska färjerederiet Fjord Line byter vd och går samtidigt in i konsoliderings- och effektiviseringsfas.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50