tisdag 20 oktober 2015
Tummen ned. Slutligt nederlag för de upptaxerade sjöbefäl som kommit längst i processen mot Skatteverket – får ingen prövning i högsta instans.

”Del av lösningen. ” Nytt klimatmanifest presenteras av Föreningen Svensk Sjöfart, som nu vill ta en större plats i miljö- och klimatarbetet.

Nytt namn. Stena Scanrail har överlåtits till sin nya ägare för trafik i Medelhavet.

Brittisk flagg. Första fartyget i ACL:s nya serie anlöper Göteborg innan jul.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50