lördag 9 maj 2020
”Nya arbetskamrater”. Northern Offshore Services har vunnit en upphandling om management för fartyg tillhörande det danska statliga Dong Energy.

”Inte rimligt”. Lönesättningen återigen tvistefråga, där Sjöbefälsföreningen kräver tarifflöner och Almega vill ha individuell lönesättning.

”Skapar möjligheter”. Föreningen Svensk Sjöfart stärker sin organisation och anställer Rikard Engström som vice vd.

Uppåt. Concordia Maritime uppger att intjäningen inom MR- och Suezmaxsegmenten var 50 procent högre 2015 än året innan.

”Otrolig viktig. ” Den nya Södra Marieholmsbron innebär en betydande kapacitetsökning för tågtrafiken till och från Göteborgs hamn.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50